Kullanıcı deneyimi yalnızca kar etmek amacıyla kurulmuş organizasyonların odaklanması gereken bir konu değildir. Her organizasyonun bir amaç doğrultusunda belirlenmiş hedefleri vardır. Organizasyon bu hedeflere ulaştığında başarılı sayılır. Hayır kurumları gibi hedef kitleleriyle etkileşimi güçlü olan organizasyonlar için kullanıcı deneyimi çalışmaları kritik ...