Özellikle e-ticaret hizmeti verenler için kullanıcı deneyimi sadece tasarladıkları sanal ürünlerle sunabildiklerinden ibaret değildir. Markanın sunduğu toplam kullanıcı deneyimi sağladığı diğer hizmetleri de içermektedir. Satış öncesi ve satış sonrası müşteri hizmetleri deneyimleri de bu toplam kullanıcı deneyiminin içerisinde kritik öneme sahiptirler.

Kullanıcı deneyimi tasarımcıları çalışmalarını tasarlarken kullanıcıların kolaylıkla anlayabileceği yöntemleri kullanmaya çalışmaktadırlar. Bir web sitesi ya da mobil aplikasyon tasarlanırken detaylı ve uzun yazılı yönlendirmelerden olabildiğince uzak durmaya çalışılır. Yapılan testler ve kullanıcıların geri bildirimleri gösteriyor ki kullanılabilirliği yüksek bir tasarım oluşturulmuş olmasına rağmen ...

Genel olarak tasarıma olan bakışımı derinden etkileyen ve şekillendiren bir kitaptan bahsetmek istiyorum. IDEO’nun CEO’su Tim Brown’un yazdığı Change By Design. Bu kitapta kendi deyimiyle tasarım düşünürlerinin ürün veya servisleri nasıl tasarladıklarını daha doğrusu genel olarak bir probleme nasıl çözüm ...

Kamu internet sitelerinin vatandaşlara daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşatabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar 10 yıldan uzun süredir devam ediyor. Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı içerisinde (27 nolu eylem) ve yakın zamanda yayınlanan 2015-2018 Bilgi ...

Deneyim tasarımı dendiğinde çokça akla gelen konu kullanılabilirlik ve arayüz olsa da işin temelinde psikoloji, sosyal psikoloji ve iş hedefleri yatar. Oyunlaştırma işin psikolojik tarafına dokunan ve hatta yeri geldiğinde onu manipüle edebilecek kadar güçlü olabilen bir kavram. Kullanıcı deneyimi ...

Türkiye’de internetin yaygın kullanılmaya başladığı 90’lı yıllardan bugüne yaptığımız çalışmalarda gördük ki bireyler ve kurumlar evrensel kullanılabilirlikle ilgili genelde “iyi niyetliler”. Herkes konuya duyarlı olma gayreti içinde. Özellikle de engelli kullanıcılar için etkili kullanıcı deneyimi sunmak çabası olarak nitelendirebileceğimiz “erişilebilirlik”le ...

BBC, 2012 yılında OECD verilerine dayalı bir araştırmayla çalışma saati bazında Avrupa’nın en çok çalışan, en az çalışan, en verimli ve en verimsiz 10 ülkesini sıralayan bir yazı yayınladı. Sonuçlara göre Avrupa’nın en çok çalışan ülkesi, en tembel ...